Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 25 m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D25L1 - ŠKP P D25L1 - ŠG Užhorodská D25L1 D25L1 D25L1 - ŠG Užhorodská D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 - Konzervatórium D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 - Super deti D25L1 - Hornets D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1
2 D25L4 - ŠKP P D25L4 - ŠG Užhorodská D25L4 D25L4 D25L4 - ŠG Užhorodská D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 - RIM basket D25L4 D25L4 D25L4 - Hornets D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4
3 D25L3 - ŠKP P D25L3 D25L3 D25L3 - ŠG Trieda SNP D25L3 D25L3 D25L3 - ŠG Trieda SNP D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 - ZŠ Požiarnicka D25L3 - SSOŠ Bukovecká D25L3 D25L3 - ŠG Trieda SNP D25L3 - Super deti D25L3 - Hornets D25L3 D25L3 D25L3 - Aqua D25L3 D25L3
4 D25L4 - ŠKP P D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 - ZŠ N.Kamenica D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 - ZŠ Požiarnicka D25L4 - TOMI D25L4 - ŠKP VP D25L4 - Super deti D25L4 - Hornets D25L4 D25L4 D25L4 - Aqua D25L4 D25L4

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie