Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 25 m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D25L1 - ŠKP P D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 - ŠG Užhorodská D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 D25L1 - Triatlon. klub D25L1 D25L1 D25L1 - Hornets D25L1 - CVČ Orgovánová D25L1 - Hornets D25L1 D25L1 - ŠK OLYMPIA D25L1
2 D25L4 - ŠKP P D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 - Hornets D25L4 - CVČ Orgovánová D25L4 - Hornets D25L4 D25L4 - ŠK OLYMPIA D25L4 D25L4
3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 - ŠG Užhorodská D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 - SOŠ J. Szakkay D25L3 D25L3 D25L3 D25L3 - ŠK OLYMPIA D25L3 - ŠKP VP D25L3 - Super deti D25L3 - ŠK UNI KE D25L3 D25L3 D25L3 D25L3
4 D25L4 D25L4 D25L4 D25L4 - ŠG Užhorodská D25L4 - ZŠsM Budimír D25L4 D25L4 - ŠK UNI KE D25L4 - SOŠ J. Szakkay D25L4 D25L4 - KARIN D25L4 - Super deti D25L4 - ŠKP VP D25L4 - Super deti D25L4 - ŠK UNI KE D25L4 D25L4 D25L4 D25L4

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie