Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - ŠKP P D1 D1 D1 - ŠG Trieda SNP D1 - Aqua D1 - Centrum podpory - PZ D1 D1 D1 - Aqua D1 D1 D1 - UPJŠ D1 - Košice Youth D1 - Aqua D1 - ŠKP VP K1 - ŠK OLYMPIA K1 - Hornets K1 - ŠK OLYMPIA
2 D2 - ŠKP P D2 D2 D2 - ŠG Trieda SNP D2 - Zamka SO D2 D2 D2 D2 D2 - SZŠ Kukučínová D2 D2 D2 D2 D2 - Košice Youth D2 - Marea D2 - ŠKP VP
3 D3 D3 D3 D3 D3 - Košice Youth D3 D3 D3 D3 D3 D3 - Centrum podpory - PZ D3 D3 D3 D3 D3 - ŠKP P D3 - ŠKP VP
4 D4 D4 D4 - ŠG P D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - Centrum podpory - PZ D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - ŠKP VP
5 D5 D5 D5 - ŠG P D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP P D5 - ŠKP VP K2 - Hornets K2 K2 K2 - Hornets K2
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP P D6 - ŠKP VP
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠKP VP
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - ŠKP VP

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie