Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - ŠKP P D1 D1 D1 - ŠG Trieda SNP D1 - Aqua K1 - Hornets D1 D1 D1 - SZŠ Kukučínová D1 D1 D1 D1 D1 - ŠKP - ZP D1 - Aqua D1 - ŠKP VP K1 - ŠKP VP D1 - Hornets K1 - Hornets D1
2 D2 - Marea D2 D2 D2 - ŠG Trieda SNP D2 - Zamka SO D2 D2 - Hornets D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 - Košice Youth D2 - Marea D2 - ŠKP VP D2 - Hornets D2
3 D3 - ŠKP VP D3 D3 D3 - ŠG Trieda SNP D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠKP VP D3 - Hornets D3
4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP VP D4 - Hornets D4
5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 K2 K2 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠG Trieda SNP D5 - ŠKP VP K2 - Hornets D5 - Hornets K2 D5
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠG Trieda SNP D6 - ŠKP VP D6 - Hornets D6
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠG Trieda SNP D7 - ŠKP VP D7 - Hornets D7
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - ŠG Trieda SNP D8 - ŠKP VP D8 - Hornets D8

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie