Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - ŠKP P D1 D1 D1 - ŠG Trieda SNP D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 - SZŠ Kukučínová D1 D1 D1 - UPJŠ D1 - ŠKP P D1 - Aqua D1 - ŠKP VP K1 - ŠK OLYMPIA D1 - Hornets K1 - ŠK OLYMPIA
2 D2 - Triatlon. klub D2 D2 D2 - ŠG Trieda SNP D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 - ŠKP P D2 - Marea D2 - ŠKP VP D2 - Hornets
3 D3 D3 D3 D3 D3 - Košice Youth D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠKP P D3 - ŠKP VP D3 - Hornets
4 D4 D4 D4 - ŠG P D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - ŠKP VP D4 - Hornets
5 D5 D5 D5 - ŠG P D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP P D5 - ŠKP VP K2 - Hornets D5 - Hornets K2 - Hornets K2
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP VP D6 - Hornets
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠKP VP D7 - Hornets
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - ŠKP VP D8 - Hornets

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie