Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - Zatvorené D1 - CVČ Orgovánová D1 - ESA Žilina D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 - ESA Žilina D1 - Hornets D1 - Zatvorené
2 D2 - Zatvorené D2 - CVČ Orgovánová D2 - ESA Žilina D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 - ESA Žilina D2 - Hornets D2 - Zatvorené
3 D3 - Zatvorené D3 - CVČ Orgovánová D3 - ESA Žilina D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ESA Žilina D3 - Hornets D3 - Zatvorené
4 D4 - Zatvorené D4 - CVČ Orgovánová D4 - ESA Žilina D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ESA Žilina D4 - Hornets D4 - Zatvorené
5 D5 - Zatvorené D5 - ESA Žilina D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ESA Žilina D5 - Hornets D5 - Zatvorené
6 D6 - Zatvorené D6 - ESA Žilina D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ESA Žilina D6 - Hornets D6 - Zatvorené
7 D7 - Zatvorené D7 - ESA Žilina D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ESA Žilina D7 - Hornets D7 - Zatvorené
8 D8 - Zatvorené D8 - ESA Žilina D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - ESA Žilina D8 - Hornets D8 - Zatvorené

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie