Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - Triatlon. klub D1 - ZŠ Požiarnicka D1 - ŠG Trieda SNP D1 - Aqua D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 - ŠKP P D1 - Aqua D1 - Hornets D1 - ŠKP VP K1 - ŠKP VP D1 D1
2 D2 - Marea D2 - ZŠ Požiarnicka D2 - ŠG Trieda SNP D2 D2 D2 D2 D2 D2 - TU - Vasilišin D2 D2 D2 D2 D2 D2 - ŠKP P D2 - Marea D2 - Hornets D2 - ŠKP VP D2 D2
3 D3 D3 D3 - Košice Youth D3 D3 D3 D3 D3 D3 - TU - Vasilišin D3 D3 D3 D3 D3 - Košice Youth D3 - ŠKP P D3 - Hornets D3 - ŠKP VP D3 D3
4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - CVČ Orgovánová D4 - Hornets D4 - ŠKP VP D4 D4
5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP P D5 - ... D5 - Hornets D5 - ŠKP VP K2 D5 D5
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP P D6 - ... D6 - Hornets D6 - ŠKP VP D6 D6
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠKP P D7 - ŠK OLYMPIA D7 - Hornets D7 - ŠKP VP D7 D7
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - TOMI D8 - ŠK OLYMPIA D8 - Hornets D8 - ŠKP VP D8 D8

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie