Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - ŠKP P D1 - ZŠ UŽHORODSKÁ D1 - ŠG Trieda SNP D1 - Aqua D1 D1 D1 D1 D1 - SZŠ Kukučínová D1 D1 D1 D1 - ŠKP P D1 - Aqua K1 - ČH K1 - Hornets K1 K1 D1 - Zatvorené
2 D2 - ŠKP P D2 D2 D2 - ŠG Trieda SNP D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 - ŠKP P D2 - Zatvorené
3 D3 D3 - ŠKP P D3 D3 - ŠG Trieda SNP D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠKP P D3 - Zatvorené
4 D4 - Triatlon. klub D4 D4 D4 - ŠG Trieda SNP D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - ČH D4 - Zatvorené
5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠG Trieda SNP D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP P D5 - ČH K2 - ŚKP VP K2 K2 K2 - ŠK OLYMPIA D5 - Zatvorené
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP P D6 - ŠK OLYMPIA D6 - Zatvorené
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠKP P D7 - ŠK OLYMPIA D7 - Zatvorené
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - Hornets D8 - ŠK OLYMPIA D8 - Zatvorené

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie