Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - Triatlon. klub D1 - ZŠ Požiarnicka D1 D1 D1 - Aqua D1 D1 - Centrum podpory KE D1 D1 D1 D1 D1 D1 - Katka D1 - Marea D1 - Aqua D1 - ŠKP VP K1 - Hornets K1 - ŠK OLYMPIA
2 D2 - Marea D2 D2 - ŠKP P D2 D2 - Centrum podpory KE D2 D2 D2 - Centrum podpory KE D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 - ŠKP P D2 - ŠKP VP
3 D3 - ŠKP P D3 D3 - ŠKP P D3 D3 - Centrum podpory KE D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠKP P D3 - ŠKP VP
4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - ŠG Trieda SNP D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - Marea D4 - ŠKP VP
5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP P D5 - Marea D5 - ŠKP VP K2 K2 K2 - Hornets K2 - ŠK OLYMPIA
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP P D6 - ŠK OLYMPIA D6 - ŠKP VP
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠKP P D7 - ŠK OLYMPIA D7 - ŠKP VP
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - TOMI D8 D8 D8 - ŠKP VP

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie