Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - ŠKP P D1 - ZŠ Požiarnicka D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 - ŠK OLYMPIA K1 - ŠK OLYMPIA D1 D1 D1 D1 D1 - Marea D1 - Aqua K1 - ŠKP VP K1 K1 D1 - Hornets D1 D1
2 D2 - Marea D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 - Marea D2 - ŠG Trieda SNP D2 - Hornets D2 D2
3 D3 - ŠKP VP D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠKP P D3 - ŠG Trieda SNP D3 - Hornets D3 D3
4 D4 - ŠKP VP D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - ŠG Trieda SNP D4 - Hornets D4 D4
5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 K2 K2 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP VP K2 - Hornets D5 - Hornets D5 D5
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP VP D6 - Hornets D6 D6
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠKP VP D7 - Hornets D7 D7
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - ŠKP VP D8 - Hornets D8 D8

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie