Mestská krytá plaváreň Košice

Obsadenosť pre deň:
Bazén 50m
                                                                 
Dráha 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
1 D1 - Triatlon. klub D1 - ŠKP P D1 - ZŠ UŽHORODSKÁ D1 - Aqua D1 D1 D1 D1 D1 D1 - Aqua D1 D1 D1 D1 - Hornets D1 - Aqua K1 - ŠKP VP K1 D1 - Hornets D1 - zatvorené
2 D2 - Marea D2 - ŠKP P D2 D2 D2 D2 D2 - ŠG Trieda SNP D2 D2 D2 D2 D2 - SZŠ Kukučínová D2 - Centrum podpory - PZ D2 D2 D2 - Hornets D2 - ČH D2 - Hornets D2 - zatvorené
3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠG Trieda SNP D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 - ŠK OLYMPIA D3 - ČH D3 - Hornets D3 - zatvorené
4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠG Trieda SNP D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 - ŠKP P D4 - ČH D4 - Hornets D4 - zatvorené
5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠG Trieda SNP D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 - ŠKP P D5 - ČH K2 - ŠK OLYMPIA D5 - Hornets D5 - zatvorené
6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 - ŠKP P D6 - ŠK OLYMPIA D6 - Hornets D6 - zatvorené
7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 - ŠK OLYMPIA D7 - Hornets D7 - zatvorené
8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 - Hornets D8 - zatvorené

 takto označená plocha znamená VOĽNÉ dráhy plávanie verejnosti
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ DLHE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená OBSADENÉ KRÁTKE dráhy športovým klubom alebo organizáciou
 takto označená plocha znamená ZATVORENÉ pre plávanie